Patra, Greece-based photographer Vassilis Tangoulis creates beautiful minimalist black and white photography of landscapes using long exposure…

dream-land-vassilis-tangoulis-17

dream-land-vassilis-tangoulis-02

dream-land-vassilis-tangoulis-01

dream-land-vassilis-tangoulis-03

dream-land-vassilis-tangoulis-04

dream-land-vassilis-tangoulis-05

dream-land-vassilis-tangoulis-06

dream-land-vassilis-tangoulis-07

dream-land-vassilis-tangoulis-08

dream-land-vassilis-tangoulis-09

dream-land-vassilis-tangoulis-10

dream-land-vassilis-tangoulis-11

dream-land-vassilis-tangoulis-12

dream-land-vassilis-tangoulis-13

dream-land-vassilis-tangoulis-14

dream-land-vassilis-tangoulis-15

dream-land-vassilis-tangoulis-16

all images © Vassilis Tangoulis – via behance